Archív štítků: Založení společnosti

Spolehlivá firma jen na dobré adrese

Pokud podnikáte, pak podle zákona musíte mít i sídlo společnosti. Už ze samotného názvu zcela jistě vyplývá, že se jedná o místo, kde společnost sídlí, ale pouze virtuálně. Mnohdy však nejde jen o samotný zákon, kterým se každý podnikatel musí řídit, ale i dobré jméno firmy, která pokud má své sídlo na lukrativní adrese, zvyšuje svou prestiž a na trhu zajisté nezůstane bez povšimnutí.

Když se řekne lukrativní adresa, všichni zajisté ihned pomyslí na Prahu, kde je společností zaměřujících se na různou podnikatelskou činnost několik stovek. Ve finále ale nejde jen o dobré jméno firmy, ale i o daňovou kontrolu, která například pro Prahu 2 vychází jedenkrát za 68 let. A je to právě naše hlavní město, kde je poskytováno největší množství sídel společností a na různých adresách. Pochopitelně ty nejlepší najdete v centru města a cena se zvyšuje zejména v závislosti na lukrativnosti místa, kde je sídlo poskytováno. Už víte, na jaké adrese by měla sídlit právě Vaše firma? Sídlo společnosti Praha zajišťuje hned několik desítek společností, které jsou navíc ve svém oboru naprostými profesionály.

Zprostředkování sídla společnosti je velmi jednoduché a jednou z firem zabývajících se touto činností je i Comeflex Office. Comeflex Office se mimo jiné nezaměřuje jen na poskytnutí sídla, ale i například na poskytnutí virtuální kanceláře, kterou můžete využívat jen tehdy, když to skutečně potřebujete. Výjimkou není ani prodej Ready-made společností (společnost již založená a připravená jen na to, až si ji odkoupíte a převezmete), správu datových schránek a další služby určené zejména pro podnikatelské subjekty.

Poskytnutí sídla? Velmi jednoduchý proces

Možná se budete divit, ale vyřízení poskytnutí sídla společnosti není nijak náročná věc ani z hlediska času. Vše za Vás navíc zajišťuje firma, které jste se svěřili. Sami sídlo nebudete využívat, ale můžete si na adresu nechat zasílat poštu a nechat si vyřizovat telefonáty – zajišťuje i společnosti Comeflex Office. Za poskytnutí sídla firmy platíte měsíční „nájem“, jde ale o částku, která je podstatně nižší, než kdybyste zajišťovali plný chod klasické kanceláře.

Vložil Sídlo společnosti | Tagged , | Zanechat komentář

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejrozšířenějších společností, které jsou v České republice zakládány. Jejímu založení – stejně, jako založení jakékoli jiné společnosti, předchází poměrně složitý a zdlouhavý proces. Pokud ale chcete se svým podnikání začít, pak si rozhodně s radostí počkáte.

Základem je společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Společenská smlouva a listina se od sebe v zásadě nijak výrazně neliší. Jediným jejím rozdílem je počet informací a zakladatelská listina je podepisována v případě, že je jen jeden zakladatel.

Víte jak na to?

 • s. r. o. může založit jeden člověk, může jich být i do padesáti společníků se vkladem 
 • minimální vklad na založení společnosti je 200 000,- Kč a minimální vklad jednoho společníka je 20 000,- Kč 
 • společnost vzniká dnem, kdy je podepsána společenská smlouva před notářem 
 • její vznik je ale až ve chvíli, kdy je společnost zapsána v obchodním rejstříku 

Základem je společenská smlouva nebo listina a je to právě ona, která je už jen malým krůčkem ke vzniku společnosti. I společenská smlouva nebo listina ale musí obsahovat náležitosti, bez nichž je neplatná.

 • obchodní jméno společnosti a její sídlo 
 • předmět podnikání 
 • výši základního jmění společnosti a výši vkladů společníků – jednotlivě 
 • osobní údaje jednatelů a osobní údaje členů dozorčí rady
 • osobní údaje jednotlivých společníků a jejich sídlo 

 

Vložil Začátky podnikání, Založení společnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení akciové společnosti

Založení akciové společnosti je ze všech forem založení jednotlivých obchodních společností jedním z nejsložitějších. Celý proces, ale všechny požadované dokumenty, kterých není právě málo je poměrně zdlouhavý, pro mnohé dokonce vyčerpávající, ale nakonec výsledek stojí opravdu zato.

Navíc akciová společnost má stále na našem trhu větší prestiž, než společnost s ručením omezeným.

Krok za krokem jak na založení akciové společnosti 

Základním dokumentem je zakladatelská listina nebo zakladatelská smlouva, která musí obsahovat:

 • obchodní jméno společnosti, její sídlo, předmět podnikání, návrh na základní jmění společnosti, počet akcií a jejich hodnotu, nebo druhy akcií, musí být uvedeny vklady všech spoluzakladatelů, a pokud se jedná o nepeněžité vklady, pak musí být doložena výše jejich ocenění 

Akciovou společnost je mimo jiné možné založit i upisováním akcií na základě výzvy. V tomto případě musí navíc listina nebo smlouva obsahovat:

 • místo a čas upisování akcií, místo a čas splácení upsaných akcií, způsob svolávání valné hromady a postup upisování akcií, které převyšují základní jmění, které je navrhováno ve smlouvě nebo listině 

Pro založení společnosti jsou nezbytné i jednotlivé stanovy, které jsou závazné a opět musí obsahovat určité body:

 • předmět podnikání, obchodní jméno a sídlo společnosti 
 • způsob splácení akcií a výši základního jmění společnosti 
 • způsob svolání valné hromady, její působení
 • počet akcií a jejich hodnotu 
 • způsob, jakým se bude dělit zisk 
 • způsob, jakým se bude zvyšovat nebo naopak snižovat základní jmění společnosti 
 • počet členů představenstva, výši rezervního fondu a částku, o jakou se bude každý rok doplňovat 

 

Vložil Prestižní společnosti, Založení společnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení evropské společnosti

Evropská společnost, kterou možná znáte i pod zkratkou SE je forma obchodní společnosti, která je založena na právu Evropské unie a Evropského společenství.

Evropská společnost se prozatím do širokého povědomí nedostala, zůstává tak trošku v pozadí a obecně je možné říct, že se podobá nejvíce společnosti akciové.

 

Evropskou společnost je možné založit hned několika způsoby: 

 

 • sloučením dvou akciových společností, ale obě dvě z nich musí podléhat právním řádům dvou rozdílných států – vznikne evropská společnost, která může mít sídlo v jakékoli zemi v EU
 • vytvořením holdingové společnosti, kdy dvě (nebo více) akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným z různých zemí EU jsou sloučeny a evropská společnost zde působí jako řídící společnost 
 • vytvořením dceřiné společnosti, kdy dvě společnosti opět z jiných států z EU a jinými právními podmínkami zřídí evropskou dceřinou společnost – jde o nejrozšířenější formu založení evropské společnosti 
 • přímou přeměnou akciové společnosti na evropskou společnost. Podmínkou je, že akciová společnost musí mít alespoň jednu dceřinou společnost a evropská společnost pak sídlí ve státě, kde původně akciová společnost sídlila 
 • nejjednodušším způsobem, jak založit evropskou společnost je již založená evropská společnost, která má tu možnost založit si další evropskou dceřinou společnost. Podmínky pro založení je ale poměrně složité splnit a pro založení takové společnosti je zapotřebí zkušených odborníků, které mají v tomto směru bohaté zkušenosti 
Vložil Prestižní společnosti, Založení společnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení občanského sdružení

Založení občanského sdružení je, ač se to možná na první pohled nezdá, poměrně jednoduchá a nepříliš zdlouhavá záležitost. Každý jedinec žijící v České republice má zákonné právo na to, aby se sdružoval v jakémkoli občanském sdružení, ale jen v případě, že ono sdružení splňuje podmínky stanovené zákonem.

Pravdou je, že založení občanského sdružení nevyžaduje žádné speciální povolení, stačí jen splňovat podmínky a vzápětí budete Ministerstvem vnitra registrováni.

Jak tedy na to a jaké jsou ony zákonné podmínky?

 • občanské sdružení je možné založit v minimálním počtu 3 lidí, kteří tvoří tzv. výbor
 • jeden člen výboru je určen jako zmocněnec – nadále mu budou zasílány písemnosti 
 • výbor společně musí sepsat návrh na registraci sdružení, ke kterému jsou připojeny stanovy 
 • tento návrh je zaslán na Ministerstvo vnitra, kde bude zahájeno řízení o registraci 
 • pokud by se snad v návrhu nacházeli vady či nejasnosti, pak Ministerstvo vnitra upozorní do 5 dnů zmocněnce 
 • nemá-li návrh vady, pak je občanské sdružení zaregistrováno 

Při žádosti o registraci je i možné, že bude zamítnuta a to hned z několika důvodů. Pokud bude ze zadaných stanov vyplývat, že se nejedná o občanské sdružení, ale o výdělečnou společnost, politickou stranu apod., nebo pokud stanovy nějakým způsobem diskriminují některé členy, nebo diskriminují veřejné nečleny.

Vložil Společnosti a sdružení | Tagged , , , | Zanechat komentář