Archív štítků: Žádost o registraci sdružení

Založení občanského sdružení

Založení občanského sdružení je, ač se to možná na první pohled nezdá, poměrně jednoduchá a nepříliš zdlouhavá záležitost. Každý jedinec žijící v České republice má zákonné právo na to, aby se sdružoval v jakémkoli občanském sdružení, ale jen v případě, že ono sdružení splňuje podmínky stanovené zákonem.

Pravdou je, že založení občanského sdružení nevyžaduje žádné speciální povolení, stačí jen splňovat podmínky a vzápětí budete Ministerstvem vnitra registrováni.

Jak tedy na to a jaké jsou ony zákonné podmínky?

  • občanské sdružení je možné založit v minimálním počtu 3 lidí, kteří tvoří tzv. výbor
  • jeden člen výboru je určen jako zmocněnec – nadále mu budou zasílány písemnosti 
  • výbor společně musí sepsat návrh na registraci sdružení, ke kterému jsou připojeny stanovy 
  • tento návrh je zaslán na Ministerstvo vnitra, kde bude zahájeno řízení o registraci 
  • pokud by se snad v návrhu nacházeli vady či nejasnosti, pak Ministerstvo vnitra upozorní do 5 dnů zmocněnce 
  • nemá-li návrh vady, pak je občanské sdružení zaregistrováno 

Při žádosti o registraci je i možné, že bude zamítnuta a to hned z několika důvodů. Pokud bude ze zadaných stanov vyplývat, že se nejedná o občanské sdružení, ale o výdělečnou společnost, politickou stranu apod., nebo pokud stanovy nějakým způsobem diskriminují některé členy, nebo diskriminují veřejné nečleny.

Vložil Společnosti a sdružení | Tagged , , , | Zanechat komentář