Archív kategorií: Začátky podnikání

Založení živnosti

Založení živnosti je jednou z nejjednodušších forem, jak si vydělat peníze sami na sebe. Proces není tak složitý a navíc ani tak zdlouhavý, jako například u založení akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Tento typ podnikání provozuje v České republice řada z nás a dosáhnout živnostenského oprávnění není až tak složité. Vaše první kroky budou směřovat na živnostenský úřad, kde se vám dostane informací víc než dost. I při založení živnosti vás mohou potkat úskalí, o kterých je dobré vědět. Rozhodně si nemyslete, že si můžete založit živnost na cokoli chcete.

Založení živnosti a odborná způsobilost

Některé druhy prací vyžadují odbornou způsobilost, tedy vzdělání v patřičném oboru, praxe v oboru nebo znalost odborných věcí v daném oboru. Pokud například chcete vykonávat práci kadeřnice, pak musíte mít požadované vzdělání, nebo alespoň dlouholetou praxi, na kterou pochopitelně máte důkaz – mnohdy postačí i pracovní smlouva z předešlých let.

Pokud ale máte zájem provozovat volnou živnost, pak nepotřebujete žádné oprávnění, nebo dokonce vzdělání. Obor živnosti proto volte nejen podle svých možností, ale hlavně podle svých dovedností a vzdělání.

Kdo nemůže provozovat živnost:

 • osoba, které nesplňuje podmínky, které jsou obecně stanoveny živnostenským zákonem 
 • osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurs 
 • osoba, jejíž majetek nedostačuje na uhrazení dlužných částek 

 

Vložil Začátky podnikání | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejrozšířenějších společností, které jsou v České republice zakládány. Jejímu založení – stejně, jako založení jakékoli jiné společnosti, předchází poměrně složitý a zdlouhavý proces. Pokud ale chcete se svým podnikání začít, pak si rozhodně s radostí počkáte.

Základem je společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Společenská smlouva a listina se od sebe v zásadě nijak výrazně neliší. Jediným jejím rozdílem je počet informací a zakladatelská listina je podepisována v případě, že je jen jeden zakladatel.

Víte jak na to?

 • s. r. o. může založit jeden člověk, může jich být i do padesáti společníků se vkladem 
 • minimální vklad na založení společnosti je 200 000,- Kč a minimální vklad jednoho společníka je 20 000,- Kč 
 • společnost vzniká dnem, kdy je podepsána společenská smlouva před notářem 
 • její vznik je ale až ve chvíli, kdy je společnost zapsána v obchodním rejstříku 

Základem je společenská smlouva nebo listina a je to právě ona, která je už jen malým krůčkem ke vzniku společnosti. I společenská smlouva nebo listina ale musí obsahovat náležitosti, bez nichž je neplatná.

 • obchodní jméno společnosti a její sídlo 
 • předmět podnikání 
 • výši základního jmění společnosti a výši vkladů společníků – jednotlivě 
 • osobní údaje jednatelů a osobní údaje členů dozorčí rady
 • osobní údaje jednotlivých společníků a jejich sídlo 

 

Vložil Začátky podnikání, Založení společnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář