Archív

Podnikání z domova

Určit si pracovní dobu tak, jak se nám to právě hodí, nikam nechodit a být pánem svého vlastního času a ještě k tomu vydělávat slušné peníze. To je pravděpodobně sen většiny z nás a není se čemu divit. Kdo by taky nechtěl, když se ráno probudí, nechodit do kanceláře a jen si sednou doma do své pracovny nebo dokonce v obývacím pokoji a začít vytvářet nějakou činnost. Představa je to sice už na první pohled velmi pěkná a lákavá, ale stejně, jako každé jiné zaměstnání, má i podnikání z domova svá rizika. Navíc s tím mohou vzniknout i nepříjemné právní problémy a to už tak lákavé není.

Podnikání z domova s sebou ale může nést i velkou ztrátu soukromí. Orgány mají právo vstupovat na pracoviště, což je v tomto případě váš domov, a pokud musíte jednat s klienty, pak si je budete opět vodit domů. Nehledě na to, že všechen čas trávíte v domácnosti, ze které se později stane i vaše pracoviště. Problémy ale mohou nastat ve chvíli, kdy se úřady začnou zajímat o to, že byt nebo dům, ve kterém bydlíte a ve kterém je zároveň vaše sídlo pro výkon podnikání, nebyl zkolaudován za tímto účelem. To může mít za následek i pozastavení podnikání a následné hledání nového místa pro výkon činnosti. Světlou výjimkou jsou v tomto případě řemeslníci, malíři nebo dokonce oblíbení hodinový manželé, kteří si své náčiní nosí neustále s sebou, ale místo jejich výkonu práce se nachází někde jinde.

Vložil Pohodlné podnikání | Tagged , , , , | Zanechat komentář

Jak začít podnikat

Možná i vy si myslíte, že podnikání patří mezi nejjednodušší zdroj obživy, jaký vůbec na světě existuje. S podnikáním je ale spojena i řada úskalí, na které je předem třeba myslet a co je nejdůležitější, musíte si vybrat předmět podnikání, se kterým se na trhu uchytíte.

Jednoduchým způsobem, jak začít podnikat je založit si volnou živnost. Podmínky, které budete muset splňovat jsou jednoduché – postačí vám věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a předmět živnosti si už pak vyberete sami. Navíc není zapotřebí dokládat praxi nebo dokonce vzdělání v oboru – s výjimkou profesí, u kterých je vzdělání skutečně nutné. I celková počáteční investice je velmi nízká, jde o pouhých 1 000,- Kč. Ihned, jak se k vám dostane živnostenské oprávnění, dostavíte se na finanční úřad a přihlásíte se k platbě zdravotního a sociálního pojištění. Pak začnete podnikat.

Živnosti koncesované ale vyžadují patřičné vzdělání nebo praxi v oboru, ve kterém jste se rozhodli zahájit podnikání. Nevíte-li si rady, pak se neváhejte obrátit na živnostenský úřad, kde vám budou poskytnuty informace a rovnou si i živnost můžete založit. Pro založení živnosti je důležité zvolit si správný předmět podnikání – jinak nebude oprávnění poskytnuto.

Pro založení živnosti je možné použít jednotný registrační formulář, díky kterému vám odpadají následné pochůzky na zdravotní pojišťovnu nebo na finanční úřad.

Vložil Jak na to | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení živnosti

Založení živnosti je jednou z nejjednodušších forem, jak si vydělat peníze sami na sebe. Proces není tak složitý a navíc ani tak zdlouhavý, jako například u založení akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Tento typ podnikání provozuje v České republice řada z nás a dosáhnout živnostenského oprávnění není až tak složité. Vaše první kroky budou směřovat na živnostenský úřad, kde se vám dostane informací víc než dost. I při založení živnosti vás mohou potkat úskalí, o kterých je dobré vědět. Rozhodně si nemyslete, že si můžete založit živnost na cokoli chcete.

Založení živnosti a odborná způsobilost

Některé druhy prací vyžadují odbornou způsobilost, tedy vzdělání v patřičném oboru, praxe v oboru nebo znalost odborných věcí v daném oboru. Pokud například chcete vykonávat práci kadeřnice, pak musíte mít požadované vzdělání, nebo alespoň dlouholetou praxi, na kterou pochopitelně máte důkaz – mnohdy postačí i pracovní smlouva z předešlých let.

Pokud ale máte zájem provozovat volnou živnost, pak nepotřebujete žádné oprávnění, nebo dokonce vzdělání. Obor živnosti proto volte nejen podle svých možností, ale hlavně podle svých dovedností a vzdělání.

Kdo nemůže provozovat živnost:

 • osoba, které nesplňuje podmínky, které jsou obecně stanoveny živnostenským zákonem 
 • osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurs 
 • osoba, jejíž majetek nedostačuje na uhrazení dlužných částek 

 

Vložil Začátky podnikání | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je jednou z nejrozšířenějších společností, které jsou v České republice zakládány. Jejímu založení – stejně, jako založení jakékoli jiné společnosti, předchází poměrně složitý a zdlouhavý proces. Pokud ale chcete se svým podnikání začít, pak si rozhodně s radostí počkáte.

Základem je společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Společenská smlouva a listina se od sebe v zásadě nijak výrazně neliší. Jediným jejím rozdílem je počet informací a zakladatelská listina je podepisována v případě, že je jen jeden zakladatel.

Víte jak na to?

 • s. r. o. může založit jeden člověk, může jich být i do padesáti společníků se vkladem 
 • minimální vklad na založení společnosti je 200 000,- Kč a minimální vklad jednoho společníka je 20 000,- Kč 
 • společnost vzniká dnem, kdy je podepsána společenská smlouva před notářem 
 • její vznik je ale až ve chvíli, kdy je společnost zapsána v obchodním rejstříku 

Základem je společenská smlouva nebo listina a je to právě ona, která je už jen malým krůčkem ke vzniku společnosti. I společenská smlouva nebo listina ale musí obsahovat náležitosti, bez nichž je neplatná.

 • obchodní jméno společnosti a její sídlo 
 • předmět podnikání 
 • výši základního jmění společnosti a výši vkladů společníků – jednotlivě 
 • osobní údaje jednatelů a osobní údaje členů dozorčí rady
 • osobní údaje jednotlivých společníků a jejich sídlo 

 

Vložil Začátky podnikání, Založení společnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení akciové společnosti

Založení akciové společnosti je ze všech forem založení jednotlivých obchodních společností jedním z nejsložitějších. Celý proces, ale všechny požadované dokumenty, kterých není právě málo je poměrně zdlouhavý, pro mnohé dokonce vyčerpávající, ale nakonec výsledek stojí opravdu zato.

Navíc akciová společnost má stále na našem trhu větší prestiž, než společnost s ručením omezeným.

Krok za krokem jak na založení akciové společnosti 

Základním dokumentem je zakladatelská listina nebo zakladatelská smlouva, která musí obsahovat:

 • obchodní jméno společnosti, její sídlo, předmět podnikání, návrh na základní jmění společnosti, počet akcií a jejich hodnotu, nebo druhy akcií, musí být uvedeny vklady všech spoluzakladatelů, a pokud se jedná o nepeněžité vklady, pak musí být doložena výše jejich ocenění 

Akciovou společnost je mimo jiné možné založit i upisováním akcií na základě výzvy. V tomto případě musí navíc listina nebo smlouva obsahovat:

 • místo a čas upisování akcií, místo a čas splácení upsaných akcií, způsob svolávání valné hromady a postup upisování akcií, které převyšují základní jmění, které je navrhováno ve smlouvě nebo listině 

Pro založení společnosti jsou nezbytné i jednotlivé stanovy, které jsou závazné a opět musí obsahovat určité body:

 • předmět podnikání, obchodní jméno a sídlo společnosti 
 • způsob splácení akcií a výši základního jmění společnosti 
 • způsob svolání valné hromady, její působení
 • počet akcií a jejich hodnotu 
 • způsob, jakým se bude dělit zisk 
 • způsob, jakým se bude zvyšovat nebo naopak snižovat základní jmění společnosti 
 • počet členů představenstva, výši rezervního fondu a částku, o jakou se bude každý rok doplňovat 

 

Vložil Prestižní společnosti, Založení společnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení obchodní společnosti

Podle obchodního zákoníku se v České republice obchodní společností rozumí:

 • komanditní společnost
 • společnost s ručením omezeným 
 • veřejná obchodní společnost 
 • evropská společnost 
 • akciová společnost 

Jedná se nejen o nejznámější obchodní společnosti, ale i o ty, které jsou u nás a v EU nejvíce zakládané. Dále mezi ně lze zařadit například i družstvo.

Vzniku každé obchodní společnosti předchází poměrně složitý proces, který navíc trvá i několik týdnů. Pokud se mu chcete vyhnout, pak máte možnost zakoupit tzv. ready made společnost, což je již založená společnost se základním kapitálem a je zapsána v obchodním rejstříku. K založení společnosti navíc potřebujete i několik desítek dokumentů, celý proces vyžaduje strpení a pochopitelně i běhání po úřadech. Při zakládání jednotlivých společností jsou navíc značné rozdíly a například k založení akciové společnosti budete potřebovat jiné dokumenty, než k založení společnosti s ručením omezeným nebo evropské společnosti. Jedno mají ale přeci jen společné a tím je jejich vznik.

Založení a vznik obchodních společností

Založení společnosti je právě ono papírování, které každého podnikatele na začátku všeho čeká. Vznik obchodní společnosti nastává dnem, kdy je pod názvem společnost zapsána do obchodního rejstříku.

Pokud není společnost v obchodním rejstříku pod správným názvem doposud zapsána, pak není možné nabývat práv a povinností a žádné její orgány právně neexistují.

 

Vložil Společnosti a sdružení, Založení společnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení evropské společnosti

Evropská společnost, kterou možná znáte i pod zkratkou SE je forma obchodní společnosti, která je založena na právu Evropské unie a Evropského společenství.

Evropská společnost se prozatím do širokého povědomí nedostala, zůstává tak trošku v pozadí a obecně je možné říct, že se podobá nejvíce společnosti akciové.

 

Evropskou společnost je možné založit hned několika způsoby: 

 

 • sloučením dvou akciových společností, ale obě dvě z nich musí podléhat právním řádům dvou rozdílných států – vznikne evropská společnost, která může mít sídlo v jakékoli zemi v EU
 • vytvořením holdingové společnosti, kdy dvě (nebo více) akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným z různých zemí EU jsou sloučeny a evropská společnost zde působí jako řídící společnost 
 • vytvořením dceřiné společnosti, kdy dvě společnosti opět z jiných států z EU a jinými právními podmínkami zřídí evropskou dceřinou společnost – jde o nejrozšířenější formu založení evropské společnosti 
 • přímou přeměnou akciové společnosti na evropskou společnost. Podmínkou je, že akciová společnost musí mít alespoň jednu dceřinou společnost a evropská společnost pak sídlí ve státě, kde původně akciová společnost sídlila 
 • nejjednodušším způsobem, jak založit evropskou společnost je již založená evropská společnost, která má tu možnost založit si další evropskou dceřinou společnost. Podmínky pro založení je ale poměrně složité splnit a pro založení takové společnosti je zapotřebí zkušených odborníků, které mají v tomto směru bohaté zkušenosti 
Vložil Prestižní společnosti, Založení společnosti | Tagged , , , | Zanechat komentář

Založení občanského sdružení

Založení občanského sdružení je, ač se to možná na první pohled nezdá, poměrně jednoduchá a nepříliš zdlouhavá záležitost. Každý jedinec žijící v České republice má zákonné právo na to, aby se sdružoval v jakémkoli občanském sdružení, ale jen v případě, že ono sdružení splňuje podmínky stanovené zákonem.

Pravdou je, že založení občanského sdružení nevyžaduje žádné speciální povolení, stačí jen splňovat podmínky a vzápětí budete Ministerstvem vnitra registrováni.

Jak tedy na to a jaké jsou ony zákonné podmínky?

 • občanské sdružení je možné založit v minimálním počtu 3 lidí, kteří tvoří tzv. výbor
 • jeden člen výboru je určen jako zmocněnec – nadále mu budou zasílány písemnosti 
 • výbor společně musí sepsat návrh na registraci sdružení, ke kterému jsou připojeny stanovy 
 • tento návrh je zaslán na Ministerstvo vnitra, kde bude zahájeno řízení o registraci 
 • pokud by se snad v návrhu nacházeli vady či nejasnosti, pak Ministerstvo vnitra upozorní do 5 dnů zmocněnce 
 • nemá-li návrh vady, pak je občanské sdružení zaregistrováno 

Při žádosti o registraci je i možné, že bude zamítnuta a to hned z několika důvodů. Pokud bude ze zadaných stanov vyplývat, že se nejedná o občanské sdružení, ale o výdělečnou společnost, politickou stranu apod., nebo pokud stanovy nějakým způsobem diskriminují některé členy, nebo diskriminují veřejné nečleny.

Vložil Společnosti a sdružení | Tagged , , , | Zanechat komentář